สวนคุณเชาวน์ ปลูกมะม่วงพันธ์น้ำดอกไม้สีทอง และเขียวเสวย มะม่วงของเราได้รับการดูแลอย่างดี พร้อมขายในอีก 2 เดือนข้างหน้านี้ สนใจติดต่อด่วนที่ 081 8151110
 
มะม่วง : ชื่่อสามัญ  เรียกว่า  แมงโก  (Mango)
ชื่อพฤกษาศาสตร์  เรียกว่า  แมนกิเฟรา  อินดิคา  (Mangiferalndica,Linn.)
อยู่ในตระกูล  Anacardiaceae
ถิ่นกำเนิด  เป็นผลไม้ที่อยู่ในเขตร้อนของประเทศอินเดียและพม่า 
มะม่วงในประเทศไทยจักเป็นผลไม้ที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายจนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE